Oferta

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

1. Przed przystąpieniem do prac projektowych:
- mapy do celów projektowych

2. Rozpoczęcie budowy:
- tyczenie budynków i budowli
- tyczenie sieci i przyłączy
- niwelacja terenu

3. Przed odbiorem budowlanym:
- inwentaryzacja budynków i budowli
- inwentaryzacja sieci i przyłączy

4. Pozostałe:
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości
- wznowienie znaków granicznych (wyznaczanie granic nieruchomości)
- aktualizacja i pomiar użytków gruntowych

 

DLA FIRM

1. Sporządzanie map w postaci numerycznej (dwg,dxf,dgn) oraz analogowej:
- mapy do celów projektowych
- mapy sytuacyjno-wysokościowe
- mapy zasadnicze
- mapy tematyczne

2. Kompleksowa geodezyjna obsluga obiektow budowlanych
Pomiary realizacyjne:
- tyczenie budynków i budowli, dróg, urządzeń
- tyczenie sieci i przyłączy
- pomiary objętości mas ziemnych
i makroniwelacje terenu
- pomiary kontrolne przemieszeń
i odkształceń budynków i budowli

Pomiary powykonawcze (inwentaryzacje):
• inwentaryzacja obiektów budowlanych
• pomiary powykonawcze budynków, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy,
• pomiary sytuacyjno-wysokościowe
• pomiar powierzchni użytkowych i kubatur,

3. Pomiary GPS w trybie RTK:
- zakładanie osnów pomiarowych
- pomiary sytuacyjne

4. Pomiary wysokościowe:
- niwelacja terenu
- zakładanie reperów roboczych

5. Opracowania i mapy do celów własnościowych:
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości
- wznowienie znaków granicznych (wyznaczanie granic nieruchomości)

6. Prace związane z ewidecją gruntów
i budynków:

- aktualizacja i pomiar użytków gruntowych
- pomiar budynków
- zakładanie map numerycznych ewidencji gruntów i budynków

 

 

Aktualne promocje

Zamierzasz budować dom?
Zamów usługi geodezyjne w pakiecie - będzie taniej!

Geodeta uprawniony nr 19873

Michał Kurowski
ul. Kwiatkowskiego 102E/9
81-156 Gdynia

tel. +48 509 175 411
email: [email protected]